cze
12
2016

Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

fotoelektro_baner

plakat 1

 

Chcesz zdobyć interesujący zawód, gwarantujący ogromną satysfakcję (również materialną) z wykonywanej pracy? Zapoznaj się z poniższymi informacjami!

Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe organizowane i prowadzone przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach mają na celu przygotowanie słuchaczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i pozwalają na uzyskanie tytułu technika elektronika lub fototechnika.

Kursy te prowadzone są w oparciu o programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu kursu w danej kwalifikacji słuchacz otrzymuje zaświadczenie pozwalające na przystąpienie do organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodzie. Słuchacz, który zda egzamin w danej kwalifikacji, otrzyma świadectwo potwierdzające tę kwalifikację. Uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje składające się na dany zawód oraz potwierdzenie odpowiedniego stopnia wykształcenia będzie podstawą uzyskania dyplomu technika. W przypadku braku lub nieuzupełnienia odpowiedniego stopnia wykształcenia słuchacz będzie posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

O czasie trwania kursu decyduje wybrana forma prowadzenia zajęć oraz posiadane wykształcenie.

Planowane rozpoczęcie kursów to druga połowa września 2016 r. Zajęcia będą się odbywać w soboty i niedziele, ewentualnie w piątki po południu.

Rekrutacja:

  • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia;
  • 2 zdjęcia;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie (zgodnie z aktualnymi wymogami Ustawy o Systemie Oświaty);
  • poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyjęcie (POBIERZ PDF);
  • dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (do wglądu).

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe organizowane są w następujących kwalifikacjach:

Technik elektronik:

  • E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.
  • E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Fotograf/Fototechnik:

  • A.20 Rejestracja i obróbka obrazu.
  • A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.

 

O autorze: Anna Suchańska