Przeglądanie artykułów w kateogorii "stypendia"
wrz
1
2017

WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018 – termin do 7.09.2017 r.

abram_logo

Pomoc w ramach Programu „Wyprawka szkolna” udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, złożony do 7 września 2017 roku w szkole, do której…

sie
28
2015

Wyprawka oraz stypendium szkolne 2015/2016

abram_logo

„Wyprawka szkolna 2015″ – Dofinansowanie zakupu podręczników: Pomoc skierowana jest do uczniów klas IV technikum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Termin składania wniosków: do 4 września 2015 r. Warunki otrzymania dofinansowania: wniosek wyprawka 2015 Informacja dla rodziców 2015 Stypendium szkolne 2015  Stypendium 2015 Wniosek Termin składania wniosków: do 15 września 2015 r. Zmiana kryterium…

lip
12
2013

Informacje o stypendiach szkolnych w roku szk. 2013/2014

abram_logo

Informacje ogólne o stypendiach szkolnych w roku szk. 2013/2014. Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta Katowice. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w przepisach art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, aktualnie 456,00 zł. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium wnioskodawca składa…