Dokumenty

Dokumenty związane ze szkołą [PDF]:

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Lista podręczników na rok szkolny 2017/2018

 

Dokumenty składane w sekretariacie [PDF]:

 

Numery kont bankowych:

  • Opłaty na Radę Rodziców: 32 1020 2313 0000 3402 0019 9521
  • Opłaty za duplikaty (legitymacji – 9 zł, świadectwa – 26 zł):
    72 1020 2313 0000 3002 0515 7443

 

Ubezpieczenie:

Numer polisy ubezpieczeniowej: typ 184 nr 1009296
Okres ubezpieczenia: 01.09.2017 – 31.08.2018
Suma ubezpieczenia: 20.000,-
Szkodę należy zgłosić pod numerem telefonu 22 501 61 00 lub przez stronę internetową TU Compensa.