Technikum Elektroniczne – TECHNIK ELEKTRONIK

technik_elektronik
Technikum Elektroniczne

Zawód: TECHNIK ELEKTRONIK

Technik elektronik to jeden z najbardziej wszechstronnych zawodów związanych z nowoczesnymi technologiami, stanowiący doskonałą podstawę do dalszego, w tym i indywidualnego rozwoju.

W naszej szkole zdobędziesz umiejętności związane z:

 • instalacją i eksploatacją urządzeń elektronicznych,
 • pomiarami parametrów urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
 • instalacją systemów telewizji cyfrowej naziemnej i satelitarnej,
 • projektowaniem i instalacją sieci komputerowych,
 • administracją sieci i systemów komputerowych,
 • automatyką przemysłową i robotyką.

Nauczysz się:

 • programować sterownik PLC
 • projektować systemy mikroprocesorowe (Internet of Things, Wearable Technology) na bazie mikrokontrolerów AVR i ARM (Arduino, Nucleo, NodeMCU)
 • programować mikrokontrolery w różnych językach programowania
 • projektować i programować roboty LEGO MINDSTORMS
 • …i poznasz tajniki wydruku 3D!

Swoje umiejętności będziesz rozwijał pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej z wykorzystaniem ciągle uaktualnianej bazy dydaktycznego sprzętu elektronicznego, w tym bijącej rekordy popularności platformy Arduino w wersjach Uno, Nano, Pro Mini (AVR) i Due (ARM Cortex).

Przygotujemy Cię również do podjęcia studiów na kierunkach technicznych, takich jak elektronika, automatyka i robotyka, informatyka oraz wielu innych blisko z nami tematycznie związanych.

Stale współpracujemy z firmami z branży elektronicznej i pokrewnych, dzięki czemu masz możliwość m. in. odbywania ciekawych praktyk zawodowych.

Przy naszym technikum prężnie działa Szkolne Koło SIMP – członkowie mogą wziąć udział w darmowych szkoleniach dających różne uprawnienia potrzebne do działalności w branży (uprawnienia energetyczne, operatorów wózków widłowych itp.).

Najlepsi uczniowie i absolwenci technikum elektronicznego mają możliwość wzięcia udziału w atrakcyjnych STAŻACH ZAGRANICZNYCH (uczniowie klasy trzeciej w ramach miesięcznych praktyk w maju). Obecnie staże odbywają się w Rimini (Włochy).
Wszystko, co istotne na temat staży zagranicznych naszych uczniów i absolwentów, znajduje się w serwisie power.abramowski.edu.pl.