mar
26
2013

Matura 2013 – ważne informacje!

cke_logoKomunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 marca 2013 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2013 r. [PDF]