Platforma e-Abramowski

Platforma dydaktyczna e-Abramowski funkcjonuje od 2008 roku. Od początku swego powstania stanowi wsparcie merytoryczne dla uczniów jak i nauczycieli.

Uczniowie mają stały dostęp do ciekawych materiałów edukacyjnych, zadań, testów, ćwiczeń. Osoby nieobecne w szkole, mogą swobodnie bez problemów przygotować się z danej tematyki zajęć. Najobszerniejszą część materiałów dydaktycznych stanowią autorskie screencasty dla klas liceum o profilu matematyczno-informatycznym.

Dzięki zastosowanym technologiom, uczniowie mogą w dowolnym czasie i z dowolnego mobilnego urządzenia połączyć się z  platformą i korzystać z jej zasobów.

W roku 2012/2013 utworzono specjalny kurs wspierający edukację Matematyki.

http://elearning.abramowski.edu.pl