cze
2
2017

UWAGA: rekrutacja absolwentów 2017 do projektu FotEle na staż! (praktyki we Włoszech)

Uwaga Absolwenci 2017 Technikum Fotograficznego i Technikum Elektronicznego!

Rusza rekrutacja do projektu FotEle na staż!– Staże zawodowe we Włoszech w ramach PO WER. Wyjazd do Rimini – listopad 2017.

Zapraszamy tegorocznych absolwentów TF i TE zainteresowanych udziałem w projekcie FotEle na staż! do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji, Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie oraz z Harmonogramem Rekrutacji.

Rekrutacja rozpoczyna się 7 czerwca 2017 r. i składać się będzie z trzech etapów:

  • I etap – pobranie, wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego (dla absolwenta) przez kandydata,
  • II etap – test z języka angielskiego i rozmowa kwalifikacyjna,
  • III etap – przyznanie punktów za osiągnięcia w trakcie nauki i ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu.

Druki do pobrania (Formularz Zgłoszeniowy – absolwent, Zaświadczenie uczestnictwa w aktywnościach) znajdziecie tutaj.

Wypełnione i poświadczone przez nauczycieli Zaświadczenie uczestnictwa w aktywnościach, kandydat składa najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Regulamin rekrutacji, druki do pobrania, opis projektu i więcej szczegółów znajdziecie w serwisie projektu:

power.abramowski.edu.pl

 

O autorze: Rafał Wileczek