sie
20
2017

Ważne: rekrutacja uzupełniająca na staż we Włoszech (Rimini) – listopad 2017

Zapraszamy tegorocznych absolwentów Technikum Elektronicznego zainteresowanych udziałem w projekcie FotEle na staż! do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji, Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie oraz z Harmonogramem.

Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 21 sierpnia 2017 r. i będzie się składać z trzech etapów:

I etap – pobranie, wypełnienie i złożenie (przesłanie na adres erasmusplus@abramowski.edu.pl) formularzy rekrutacyjnych (dla absolwentów);
II etap – test z języka angielskiego i rozmowa kwalifikacyjna;
III etap – przyznanie punktów za osiągnięcia w trakcie nauki.

O autorze: Rafał Wileczek