Zdjęcia klasowe 2016/2017

Fot.: Dominika Więcławik, Paulina Roemer, Michał Wylężek, Dominik Skurzyński