Biblioteka

bibl

Biblioteka zaprasza codziennie
od poniedziałku do piątku

od 8:15 do 14:15

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z biblioteki mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E Abramowskiego.
 2. Jednorazowo na koncie czytelnika mogą być wypożyczone maksymalnie cztery pozycje.
 3. Czytelnik może wypożyczać książki i inne materiały wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. Książki wypożyczane są na okres dwóch tygodni, po upływie którego można prosić o prolongatę.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji, może także zgłaszać dezyderaty książek, które jego zdaniem warto zakupić do biblioteki.
 6. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca.
 7. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Szukając potrzebnych materiałów należy uważnie i dokładnie odkładać na właściwe miejsce przeglądane pozycje. Zachowujemy ład i porządek!
 8. Pozycje z księgozbioru podręcznego podaje wyłącznie bibliotekarz.
 9. W bibliotece obowiązuje cisza. Czytelnik między regałami biblioteki porusza się bez bagażu (plecaka, torby, torebki) oraz jedzenia.
 10.  Wszystkie pożyczane materiały zwracamy w jak najlepszym stanie – niezniszczone.
 11. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną pozycję. Powinien kupić ten sam tytuł, lub inny wskazany przez bibliotekarza.
 12. W uzasadnionych przypadkach książki z księgozbioru podręcznego mogą być pożyczane na noc lub weekend
 13. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie na miejscu.
 14. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa inny regulamin.
 15. Podpis na karcie obiegowej pod koniec roku szkolnego będzie można uzyskać po uregulowaniu wszystkich swoich zaległości w bibliotece. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

 1. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, dokonywania poszukiwań w Internecie.
 2. Programy udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.
 3. Można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 4. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy tylko w celach edukacyjnych.
  Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw, czatów, wysyłania SMS-ów.
 5. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 6. Zabronione jest tworzenie, wyszukiwanie, prezentowanie materiałów o treści obrażającej uczucia innych.
 7. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.
 8. Przy stanowisku mogą się znajdować maksymalnie dwie osoby.
 9. Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą oraz ze skanera.
 10. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę.
 11. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów żywnościowych.
 12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 13. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 14. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 15. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).

Kontakt:
mgr Katarzyna Bularz, biblioteka@abramowski.edu.pl