Samorząd Uczniowski

Skład:

  • PRZEWODNICZĄCY SZKOŁY: Paulina Roemer (3 FotEle)
  • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Agnieszka Ogierman (2 FOTO)
  • PROTOKOLANT/SKARBNIK: Dominika Więcławik (3 FotEle)

Fotografowie:

  • Mateusz Zygadło (2 Foto)
  • Dominik Skurzyński (3 FotEle)

Zebrania Samorządu Uczniowskiego:

  • Pierwsza środa każdego miesiąca.

Opiekun:

  • Pani Katarzyna Brożek

Odsyłamy: