Kierunki

Technikum nr 12

  • Technikum Elektroniczne (technik elektronik)
  • Technikum Fotograficzne (technik fotografii i multimediów – dawniej fototechnik)
technik_elektronik  fototechnik_

 

XVIII Liceum Ogólnokształcące


grafika_komputerowa_lo2
e_dziennikarstwo

oficjalny profil na Facebook – GRAFIKA ABRAMOWSKI

Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Technik elektronik:

  • E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.
  • E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Fototechnik:

  • A.20 Rejestracja i obróbka obrazu.
  • A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.

Szkoła Policealna nr 5

po 3-letnim liceum ogólnokształcącym, kształcąca w zawodach:

  • technik informatyk
  • fototechnik